Technologia

Domy z bali to przede wszystkim wysokiej jakości ręcznie budowane domy z naturalnych
nietoczonych okrągłych pni drzew o średnicach od 30 cm do 50 cm.

Od kiedy w 2009 roku rozpoczęto proces zaostrzania przepisów dotyczących standardu energetycznego nowo budowanych budynków, pojawiły się opinie, że domy z bali żeby spełniić obowiązujące obecnie normy cieplne musiałby być budowane z bali okrągłych o średnicach powyżej 70cm.

Pogląd taki jest uproszczoną interpretacją przepisów jakoby współczynnik przenikalności cieplnej U dla ścian, w sposób jednoznaczny określał czy dany dom spełnia normy energetycznego i ignoruje całkowicie fakt, że przepisy cieplne dotyczą przede wszystkim ilości energii nieodnawialnej zużywanej przez dany dom a współczynnik U dla ścian zewnętrznych jest tylko jednym z wielu parametrów mających wpływ na to zużycie.

Celem standardu energetycznego jest przede wszystkim kontrola i ograniczenie całkowitej ilości energii nieodnawialnej pobieranej przez dany dom. Obecnie wartość ta wynosi 70 kwh/m2 na rok, czyli dom o powierzchni 100m2 nie powinien pobierać więcej niż 7 000 kwh energii na rok.

Biorąc pod uwagę fakt, że tylko ok 20 % energii pobieranej do ogrzewania domu tracone jest przez same ściany (reszta to okna i drzwi, dach, podłoga, wentylacja etc.) to ocena właściwości cieplnych budynku bez sporządzenia rzetelnego bilansu cieplnego całego domu jest po prostu niemożliwa.

Nie bez znaczenia jest również rodzaj zastosowanego ogrzewania. Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na energie pierwotną, zależy również od sposobu wytwarzania energii i obliczane jest na podstawie współczynników nakładów energii pierwotnej. I tak, energię elektryczną, jako najdroższą i najbardziej energochłonną do wytworzenia i dostarczenia, mnoży się przez współczynnik o wartości 3, a na przykład energię pochodzącą ze spalania paliwa odnawialnego jakim jest biomasa (bardzo mały nakład potrzebny do wytworzenia) przez współczynnik o wartości 0,2.

Jeżeli więc do ogrzewania korzystamy z energii elektrycznej to wartość obliczeniowa energii pierwotnej EP pobieranej przez nasz dom, będzie wynosiła 3 razy rzeczywiste zużycie wskazane przez licznik energii elektrycznej. W przypadku gdy do ogrzewania zastosowalibyśmy piec na biomasę, to zakładając takie samo zapotrzebowanie na ciepło, całkowita energia pierwotna pobierana przez ten sam dom albo inaczej całkowity obliczeniowy nakład energetyczny będzie wynosić zaledwie jedną piąta wartości rzeczywistego zużycia energii.

Czyli ten sam dom, tak samo ocieplony i dla tego samego okresu grzewczego, w świadectwie energetycznym będzie "zużywał" przykładowo 300kwh energii pierwotnej (ogrzewanie elektryczne i wskazanie poboru energii elektrycznej 100kwh) i tylko 20 kwh (ogrzewanie biomasą). Czyli dom egrzewany biomasą będzie według obliczeń zużywał 15-razy mniej energii pierwotnej.

Biorąc pod uwagę powyższy przykład, oczywistym wydaje się, że w celu osiągnięcia prawdziwej energooszczędności, najbardziej skutecznym rozwiązaniem zapewniającym odpowiednio niski poziom pobieranej energii pierwotnej są przede wszystkim nowoczesne i ekologiczne systemy i źródła energii. Nadmierne docieplanie ścian staje się mało praktyczne i mało skuteczne zwłaszcza w obliczu coraz większych przestrzeni przeszklonych.

Nie możemy też zapominać że ocena domów z bali wyłącznie na podstawie współczynników przewodności cieplnej i bilansu cieplnego, opierających się na wartościach teoretycznie obliczanych, pomija całkowicie szereg właściwości drewna wpływających zdecydowanie na ich korzyść tj.:

- drewno przyjmuje i oddaje wilgoć czego efektem jest mikroklimat panujący wewnątrz (brak wilgoci oraz brak typowego dla konstrukcji murowanych zaduchu w przypadku nieodpowiedniej wentylacji)

- naturalne ciepło drewna (drewno nawet nieogrzewane nigdy nie jest "zimne" w dotyku), co sprawia że odpowiedni komfort cieplny uzyskuje się przy temperaturach niższych niż dla takiego samego komfortu w domu murowanym

- wzrost oporu cieplnego drewna wraz ze spadkiem temperatury (drewno lepiej izoluje ciepło im jest zimniej na zewnątrz)

- pojemność cieplna masywnych bali (drewno akumuluje ciepło i oddaje w okresie obniżonej temperatury co niweluje wahania temperatury wewnątrz)

Zamiast rozwoju prawdziwie jakościowego budownictwa z bali, na co pozwalają dostępne obecnie narzędzia i wiedza, mamy niestety nagminnie do czynienia z produkcją z coraz cieńszych bali, niskiej jakości, nieszczelnymi konstrukcjami i co się z tym wiąże z koniecznością nadmiernego docieplania.
 
Dobrze zbudowany dom drewniany (szczelny), z dobrymi oknami i z odpowiednio docieplonym dachem i podłogą może jak najbardziej spełniać normy energetyczne pod względem poboru energii z zewnątrz bez konieczności docieplania ścian z bali. Dom z bali dodatkowo wyposażony w ekologiczne źródła energii to dom prawdziwie zdrowy, ekologiczny i energooszczędny.
 

 

mapa